Ukraine

Bettertone Hearing Center Nyvky 2L Nevsky street, Kiev, Ukraine
Tel.: +38 (044) 222-88-07
Tel.: +38 (066) 447-27-47
Tel.: +38 (096) 634-48-48
Website: https://bettertone.com.ua/contacts/kiev-nevskaya/ 
Bettertone Hearing Center Obolon 17А  Yordanska street, Kiev, Ukraine
Tel.: +38 (044) 228-03-22
Tel.: +38 (050) 050-78-75
Tel.: +38 (098) 636-89-79
Website: https://bettertone.com.ua/contacts/kiev-iordanskaya/
Bettertone Hearing Center Darnytsia 2 Andriya Malyshka Street, Kiev, Ukraine
Tel.: +38 (044) 222-76-56
Tel.: +38 (050) 035-87-17
Tel.: +38 (096) 545-24-35
Website: https://bettertone.com.ua/contacts/kiev-amalyshko/ 
Bettertone Hearing Center in Universytet 103 Saksaganskogo Street, Kiev, Ukraine
Tel.: 38 (044) 222-88-02
Tel.: 38 (050) 444-15-75
Tel.: 38 (067) 239-69-18
Website:https://bettertone.com.ua/contacts/kiev-saksaganskogo/ 
Bettertone Hearing Center in Lviv 44 Horodotska Street, Lviv, Ukraine
Tel.: 38 (032) 253-69-65
Tel.: 38 (067) 670-87-47
Tel.: 38 (050) 433-37-57
Website: https://bettertone.com.ua/contacts/lvov/ 
Bettertone Hearing Center in Belaya Tserkov 146, Shevchenko street, Belaya Tserkov, Ukraine
Tel.: 38 (0456) 309-969
Tel.: 38 (066) 409-30-62
Tel.: 38 (067) 234-89-88
Website: https://bettertone.com.ua/contacts/belaya-tserkov/ 
Bettertone Hearing Center in Krivoy Rog 31 Lermontov Street, Krivoy Rog, Ukraine
Tel.: 38 (056) 443-00-30
Tel.: 38 (098) 744-60-13
Tel.: 38 (050) 257-20-72
Website: https://bettertone.com.ua/contacts/krivoy-rog/ 
Bettertone Hearing Center in Kremenchug 34 Teatralnaya (Vorovskogo) street, Kremenchug, Ukraine
Tel.: 38 (0536) 70-06-12
Tel.: 38 (097) 555-48-18
Tel.: 38 (099) 430-85-15
Website: https://bettertone.com.ua/contacts/kremenchug/